اخرین محصولات ثبت شده

پروژه رویکرد مدلسازیREAبرای تدریس AIS

پروژه رویکرد مدلسازیREAبرای تدریس AIS - ‏27 ‏ ‏رويکرد مدل سازی REA ‏برای تدريس AIS ‏( پروژة درس سيستمهای اطلاعات حسابداری ) ‏استاد مربوطه : جنا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مفهوم فرهنگ سازمانی

پیشینه و مفهوم فرهنگ سازمانی - ‏  ‏  ‏فرهنگ سازماني ‏مرور سابقه علمي و مباني نظري ■‏پيشينه و مفهوم فرهنگ سازماني ‏واژه فرهنگ سازماني[1] - Organi...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب

وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب - ‏موضوع: وضعيت سياسي شهرهاي ايران بعد از انقلاب ‏2 ‏به نام خدا ‏جمعيت كرج براساس آخرين آمارگيري هاي موجو...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله قاچاق انسان

مقاله قاچاق انسان - ‏1...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش فرهنگ سازمانی درپیشگیری از بروز فساد اداری

مقاله نقش فرهنگ سازمانی درپیشگیری از بروز فساد اداری -       ‏نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري ‏سايت فکرنو ،سايت خلاقيت ،نوآوري و...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظرات انتقادی طرح محاسبات عمومی

نظرات انتقادی طرح محاسبات عمومی - ‏ویژگی یک قانون: ‏1-همه کلمات و الفاظ مورد بحث در قانون را که معنی و مفهموم تخصصی دارند تعریف کنند. ‏2-فاقد تن...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار

مقاله نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری نیروی کار - ‏عنوان مقاله: نقش سرمايه اجتماعي در بهره وري نيروي کار ‏مولف: غلامرضا نظري ‏سال انتشار(ميلادي):...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله عنوان پذیرش فناوری های نوین در سازمان

مقاله عنوان پذیرش فناوری های نوین در سازمان - ‏عنوان مقاله: ‏پذیرش فناوریهای نوین در ‏سازمان ‏مولف/مترجم: ‏ترجمه: عباس نصیری زنگ ‏آباد ‏موضوع: ‏...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مدیریت پاداش

مقاله مدیریت پاداش - ‏عنوان مقاله: ‏مدیریت پاداش ‏مولف/مترجم: ‏مرتضی کرمی ‏موضوع: ‏مدیریت منابع انسانی ‏سال انتشار(میلادی): 2003 ‏وضعیت: ‏تمام م...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله در مورد اقتصاد جهاني

مقاله در مورد اقتصاد جهاني - ‏1 ‏2 ‏اقتصادي جهاني؟ ‏گر چه بحث دربارة جهاني شدن اقتصادي نوشته هاي حجيمي پديد آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله عنوان نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان

مقاله عنوان نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان - ‏عنوان مقاله: ‏نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی ‏منابع سازمان ‏مولف/مترجم: ‏دکتر م...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله رشته مدیریت بازرگانی با عنوان سیستم اطلاعاتی بازاریابی تحقیقات بازار سایپا یدک

مقاله رشته مدیریت بازرگانی با عنوان سیستم اطلاعاتی بازاریابی تحقیقات بازار سایپا یدک - ‏2 ‏سيستم اطلاعات‏ي‏ ‏بازاريابي ‏تحقيقات بازار سايپا يدك ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل